Promocja dnia!

Zamówienia:

tel/fax. 52/5852220
kom. 606 600 810
sklep@pomoceszkolne.pl

Koszty dostawy:
20 zł

promocja - tablica interaktywna eno Pomoce dydatktyczne dla każdego nauczyciala zanjdziesz na www.dydaktycznepomoce.com Pomoce w dydaktyce dla szkół i firm

Regulamin

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DYDAKTYCZNEPOMOCE.COM


Uwaga: prowadzimy sprzedaż dla firm, przedsiębiorców, placówek oświatowych, Szkół i klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. Warunki zamówień konsumenckich będą ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem przepisów zawartych w części „PRZEPISY DLA KONSUEMENTÓW mające zastosowanie w przypadku zamówień konsumenckich„ Regulamin niniejszy (poza częścią „PRZEPISY DLA KONSUMENTÓW” nie ma w związku z tym zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.Zamówienie towarów powyżej 250 zł jest realizowane na nasz koszt ,  na terenie Polski.

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie Pomoceszkolne.com („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.pomoceszkolne.com („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży
2.    Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów przeznaczonych dla firm, przedsiębiorców, placówek oświatowych, szkół oraz klientów instytucjonalnych i korporacyjnych, którymi są w szczególności pomoce dydaktyczne, pomoce naukowe, rzutniki pisma, projektory multimedialne, sprzęt laboratoryjny, fantomy ratownicze i reanimacyjne, modele anatomiczne, tablice szkolne, rzutniki multimedialne, stojaki, modele chemiczne (zwane dalej: „Towarami”).
3.    Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest Firma : Pomoce Szkolne
4.    O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
       a.    Drogą elektroniczną – przez zamieszczony na stronie internetowej formularz „Kontakt” oraz na adres e-mail: sklep@dydaktycznepomoce.com;
       b.    Przez telefon kontaktowy:  kom. 606 600 810
       c.    Przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej – formularz „Kontakt”
W każdym wypadku w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny roboczy uważa się godziny w dniach roboczych.
5.    O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej, tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji, a jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;
6.    Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.
7.Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

                                                                                                          § 1
                                                                                      Postanowienia ogólne

   1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
   2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
   3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
   4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
   5. Informacje o towarach podane w serwisie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
   6. Zamówione towary są dostarczane przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terenie Polski.
   7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
   8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych. Takie treści będą przez Sprzedawcę niezwłocznie usuwane.
   9. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

                                                                                               §2
                                                                             [Zaproszenie do negocjacji]
1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

                                                                                             §3
                                                                                        [Towary]


1.    Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem. Towary te są sprowadzane od ich producenta dopiero po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Jest to spowodowane ich nieraz trudną lub ograniczoną dostępnością oraz wielkością.
2.    Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.
3. Kupujący przed złożeniem Zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Towarze, widocznym po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często bardzo skomplikowane technicznie i posiadają specyficzne właściwości. Stąd Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
4. Towary oznaczone kwotą 0 są wyceniane na specjalnie zlecenie, oznacza to, że nie można ich kupić za kwotę 0 zł.
                                                                                             § 4

                                                                            Składanie zamówień
1.Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:
a) za pośrednictwem strony serwisu Sklepu wypełniając stosowny formularz zamówienia,
b) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt
c) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z linkiem w celu potwierdzenia zamówienia.
3.W przypadku zamówienia złożonego mailem lub telefonicznie Kupujący otrzymuje informację od Sprzedawcy o wszystkich istotnych warunkach zamówienia.
4.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
2) przelewem – wówczas Sprzedawca rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie serwisu Sklepu bądź w e mailu do Kupującego,- ta forma płatności obowiązuje dla Firm i osób prywatnych!!
3) Dla placówek oświatowych i jednostek budżetowych, przelew do 14 dni po otrzymaniu towaru i faktury.
4) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie serwisu Sklepu.
5.Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy lub skontaktować ze Sprzedawcą.
6. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.
7. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:
1) firmą kurierską,
2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu (po uzgodnieniu terminu odbioru).
8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto szczegóły dotyczące tychże koszów zostały umieszczone w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego. Zamówienie na kwotę powyżej 350 zł realizujemy wysyłkę na swój koszt!!
                                                                                    § 5

                                                                  Realizacja zamówień

   1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia albo przy składaniu zamówienia mailem lub telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i potwierdzenie zamówienia).
   2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wyśle link do Kupującego w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.
   4. Sprzedawca na bieżąco będzie informował Kupującego o stanie przebiegu realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.
   5. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia albo niedostatecznego określenia danych w zamówieniu mailem lub telefonicznie Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych dni od dnia złożenia zamówienia.
   6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio od 7 do 14 dni (z wyjątkiem towarów na indywidualne zamówienie – wówczas termin realizacji zamówienia jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie). Przy płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
   7. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
   8. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
9.Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
10.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
11.    Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres).
12.    Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę. W przypadku Kupującego niebędącego osobą fizyczną sam fakt zarejestrowania się w Sklepie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie tych informacji oraz materiałów.[1]
8.    Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej ze Sklepu.
10.    Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe.

11.Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę, zalecamy sprawdzić ogólny stan przesyłki (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca  niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
                                                                                                   §6
                                                                                 [Przyjęcie zamówienia]

1. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Przyjęcie zamówienia następuje, jeśli w terminie 5 (dziesięciu) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.
3. Przez dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli koniec terminu przypada na inny dzień, termin upływa następnego dnia roboczego
a) złożenie zamówienia przez Kupującego; - w ten sposób Kupujący składa ofertę zakupu wskazanego Towaru
b) potwierdzenie złożenia zamówienia – przez automatyczną wiadomość, iż „Potwierdzamy złożenie przez Zamawiającego zamówienia. Został mu nadany Nr..” – jest to potwierdzenie złożenia zamówienia, jest to jedynie czynność czysto techniczna, nie oznacza przyjęcia oferty;
c) następnie Sprzedawca sprawdza, czy towary są dostępne. Jeśli nie są (albo np. okaże się, że cena została pomylona), to Kupującemu zostaje wysłana wiadomość o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji lub informacja o zmianie cen.
4. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji, w razie braku możliwości takiej realizacji, w szczególności gdy towar jest niedostępny. Dotyczy to również sprzedaży promocyjnej, która obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i przyjęcie zamówień do realizacji następuje według kolejności złożenia zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
                                                                                                  §7                                                      
                                                                      [Cofnięcie i zmiany w zamówieniu]

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie w drodze powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi skutkami opisanymi w §6 – 8.
                                                                                                §8
                                                                     [Rozpoczęcie realizacji zamówienia]

12.Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania Towaru).
                                                                                               §9
                                                                                           [Cena]

1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w niektórych przypadkach, towary podawane są w innej walucie - dotyczy to szczególnie produktów importowanych), nie zawierają kosztów przesyłki oraz kosztów ubezpieczenia przesyłki.
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
                                                                                               §10

                                                       [Zasady zapłaty ceny i sposób dostawy (przesyłki)]
1. Kupujący może dokonać zapłaty za Towar następującymi sposobami:
a. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;- przedpłata jest wymagana od osób prywatnych jak i Firm.
b. Za pobraniem - gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela firmy kurierskiej lub poczty.  ( ta opcja dostawy nie jest dostępna dla osób prywatnych i Firm - jest wymagana wcześniejsza przedpłata )
c. Płatność w siedzibie firmy.
2. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki wraz z jej ubezpieczeniem, według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia.
3. Zamówienie na kwotę powyżej 350 zł wysyłamy na swój koszt.
3.Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
a. Poczta Polska
b. Przesyłka kurierska
4. Czas realizacji zamówienia i dostawy (doręczenia Towaru Kupującemu) wynosi do 14 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji,
                                                                                                    §11
                                                                                   Faktura/paragon fiskalny
1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura VAT, paragon fiskalny). Dokument ten wystawiany jest w dniu wysłania Towaru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystawiania przy zamówieniach, za które płatność dokonywana jest „za pobraniem” faktury pro-forma, a po otrzymaniu zapłaty lub odbiorze towaru wystawienie faktury VAT, która zostanie Kupującemu doręczona pocztą.
3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur VAT bez jego podpisu.
                                                                                                    § 12
                                                                                    Reklamacja i gwarancja
   1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
   2. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
   3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz ewentualnych żądań wobec Sprzedawcy.
   4. Odsyłając reklamowany towar Sprzedawca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
   5. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: sklep@dydaktycznepomoce.com
6.Towary zakupione w Sklepie objęte są gwarancją Producenta, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Towaru.
                                                                                                        §13
                                                                                  [Ochrona danych osobowych]

1.    Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2.    Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę.  Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej jak i materiałów marketingowych, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w Kupujący może ponadto (dobrowolnie) wypełnić ankietę z opinią o dokonanym zakupie w Sklepie – wówczas dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby tej ankiety.
3.    Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
       a.    Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
       b.    Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);
       c.    Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są
              - Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
              - Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;
              - Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);
              - Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep.
                                                                                                        §14
                                                                                     [Postanowienia końcowe]


1.   Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej http://www.dydaktycznepomoce.com w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego
2. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
3. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy.
4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4, przysługuje Kupującemu, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
                                                                                                                                                          PRZEPISY DLA KONSUEMENTÓW
                          mające zastosowanie w przypadku zamówień konsumenckich

W przypadku zamówień konsumenckich powyższy Regulamin nie ma zastosowania (z wyjątkiem §13 dotyczącego danych osobowych), warunki zamówień będą ustalane indywidualnie, zastosowanie mają jednak poniższe przepisy:
1.      Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa Towar w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) kodeksu cywilnego.

2.      Czas realizacji zamówienia i dostawy – do14 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Jeśli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia i dostawy z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie informuje, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

3.      Prawo odstąpienia – Konsument może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

4.      Konsument ma prawa wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

 

POLITYKA COOKIES (CIASTECZEK)


Sklep może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Kupującego podczas korzystania ze strony Sklepu, aby Sprzedawca widział, jaką stronę wyświetlić Kupującemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących ze Sklepu.

Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub modyfikacja warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.Uwaga! Przy zamówieniu na kwotę minimum 350 PLN - przesyłka GRATIS

 

Zastrzeżenia prawne - Legal notices

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu PomoceSzkolne należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu PomoceSzkolne użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność producentów, dostawców lub firm współpracujących

 

 

---------------------------------------------------------


Uwaga! Przy zamówieniu na kwotę minimum 250 PLN - przesyłka GRATIS!